Informace o úřaduÚřední deskaPro povinnéPro oprávněnéExekuceLegislativaOdkazyKontaktní formulář

Novinky

21.12.

Provoz úřadu na konci roku

Upozorňujeme, že ve dnech 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí) bude exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen. Veškeré platby je v tomto období možno provést ve prospěch účtu č. 239564131/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a.s., variabilní symbol: sp.zn. bez lomítka (př: 164…
28.6.

Nahrávání hovorů

Upozorňujeme účastníky exekučního řízení, že od 1. 7. 2022 jsou ze zákona nahrávány a uchovávány všechny příchozí i odchozí telefonní hovory.   
28.6.

Prototokly o předání spisů 06/2018

V přílohách naleznete protokoly o předání spisů mězi exekutorskými úřady.